Qui som

¿Qué és l'ATEPV?


L'ATEPV és l'associació formada pel col·lectiu de tècniques i tècnics de l'espectacle de la Comunitat Valenciana, els quals busquen aconseguir unes condicions de treball dignes així com la regularització d'un sector que ara com ara es troba regulat per un conveni legislatiu que poc o res té a veure amb l'activitat desenvolupada.


¿Qui forma l'ATEPV?


L'associació està fundada i formada per professionals de diferents especialitats com són: so, il·luminació, vídeo, producció i la resta branques dins del sector que no es troben regulades i protegides per una legislació o conveni propi.
L'associació dona cabuda a totes i tots els tècnics independentment de la situació laboral en què es troben, bé siguen autònoms, socis de cooperativa o per compte d'altri.


¿Per què sorgeix l'ATEPV?


El motiu de crear aquesta associació no és un altre que el d'aconseguir unes condicions laborals dignes i evitar així les situacions de precarietat laboral en les quals està el nostre sector. Són moltes les ocasions en què es passen per alt moltes les lleis de prevenció de riscos laborals, com són:

• Jornades de treball maratonianes, habitualment arribant o superant les 16h sense torns.

• Descans entre jornades menors a les establides per l'estatut dels treballadors.

• Exposició a condicions climatològiques adverses (temperatures extremes com fred i calor, pluja, humitat…).

• Nivells de pressió sonora elevats durant llargs períodes de temps.

• Falta d'àrees per al descans, hidratació o higiene personal durant la jornada.

• Regulació dels contractes per servei i l'eliminació de la figura dels falsos autònoms.

En definitiva, una sèrie de riscos que fan d'aquesta una situació insostenible i d'un alt i continu estrés laboral.


¿Quins són els objectius?

El objetivo de la asociación es conseguir un convenio laboral digno para el sector que defienda los derechos de lxs trabajadorxs frente a estas condiciones. Para ello trabajamos a nivel estatal con diversas asociaciones del sector agrupadas en la plataforma PEATE

Compartir a:
© 2020 Associació de tècnics del País Valencià
Avís legal i privacitat  Política de cookies